Gyakorlatvezető mentortanár

  VisszalépésA képzés célja a programban résztvevők felkészítése a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására a pedagógusképző intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner-iskolákban és külső gyakorló helyeken, valamint a pályakezdő pedagógusok munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos mentori feladatok ellátására. A képzés segítséget nyújt a mentori feladatokat ellátók számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, és a tanári munka során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a mentálhigiénés szemlélet erősítéséhez is. A képzés során arra is lehetőség nyílik, hogy különféle hazai és nemzetközi együttműködési projektekbe bekapcsolódjanak az érdeklődő hallgatók, valamint csatlakozhatnak a Neveléstudományok Intézet, és a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program keretében  folytatott legújabb kutatásokhoz, esélyt teremtve ez által a későbbiekben a tudományos tevékenységre, publikálásokra is.

A képzésben a Debreceni Egyetem, az Oktatási Hivatal, a Kormányhivatal, a különböző pedagógiai szakmai szolgáltatók kiváló, a pedagógusképzésben nagy tapasztalattal rendelkező szakemberei oktatnak.

A képzésre azoknak a kollégáknak a jelentkezését várjuk, akik pedagógus alapképzettséggel, vagy már pedagógus szakvizsgával is rendelkeznek, és a tanárképzés gyakorlati félévében, illetve saját tantestületükben mentori vagy vezetőtanári feladatokat látnak el, vagy ezekre kívánnak felkészülni.

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Veressné dr. Gönczi Ibolya képzésfelelős, illetve Márkus Zsuzsanna oktatásszervező  kereshető.


Képzési program

Tantervi háló

Aktuzális órarend

Aktuális záróvizsga információk