Közösségi művelődés - szakvizsgás továbbképzés

VisszalépésA képzés várhatóan 2017-ben indul.

A képzés fő célja az iskolai nevelés-oktatás területén dolgozó pedagógusok számára a közösségi művelődés lehetőségeinek megismertetése. A végzettek aktív szerepet vállalhatnak a köznevelési intézményekben a tanulói közösségek non-formális és informális tanulási alkalmainak tervezésében, szervezésében és az ehhez szükséges többletforrások megteremtésében. Ilyen területek: a közösségi szolgálat, az iskolai események és rendezvények, a tehetséggondozás alkalmai, a tanévközi tanulmányi utak, a nyári képességfejlesztő táborok, az iskolai újság és rádió, a diákönkormányzat stb.

A képzés felkészítést nyújt:

  • a közösségszervezés folyamatainak lebonyolítására, az iskolai közösségek tevékenységének tervezésére, szervezésére, irányítása és fejlesztésére,

  • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű szervező illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,

  • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,

  • a közösségi tevékenységek tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző területeken dolgozó közoktatási szakemberek képesek legyenek az iskolai közösségek működésében bekövetkező változásokat követni, s úgy koordinálni, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a tanulói igények figyelembevételével az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A felvétel feltétele:

  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy

  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Márkus Zsuzsanna oktatásszervező  kereshető.


Képzési program és tantervi háló

Aktuzális órarend

Aktuális záróvizsga információk