Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

Visszalépés

A Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program azoknak szól, akiket a nevelés és művelődés mai problémái foglalkoztatnak. A jelenkutatás azonban csak úgy teljes, ha ismerjük a múltat is. A program a jelen művelődés- és oktatáspolitikáját a maga történeti összefüggéseiben vizsgálja. Ez a történeti orientáció teszi lehetővé, hogy a jelen realitásaiból kiindulva javaslatokat fogalmazzunk a jövő számára. A magyar kultúra mélyen ágyazódik Közép-Európába. A térség oktatása és kultúrája hidat jelent Nyugat és Kelet között. A program különös fontosságot tulajdonít a nemzetközi összehasonlításoknak, és figyelmét elsősorban Közép-Európa szélesebb perspektívából szemlélt oktatásügyére és művelődésére fordítja.

 
A doktori program vezetője: prof. dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár
 
 

A doktori program honlapja