Felnőttoktató - szakvizsgás továbbképzés

VisszalépésA képzés várhatóan 2017-ben indul.

A képzés fő célja a jelenleg köznevelésben dolgozók felnőttoktatásra való felkészítése. A pedagógusokat az egyetemi és főiskolai alapképzésben, valamint a tanár-továbbképzésben egyaránt a 6 és 16 (18) éves korosztály nevelésére és oktatására készítik fel. A közoktatás esti és levelező tagozatain tanuló felnőttek oktatása ettől eltérő tudást és kompetenciákat igényel, amelyet a felnőtteket is oktató tanárok a gyakorlatban, saját tapasztalatukból okulva, sok esetben kudarcélményekkel sajátítanak el. A tanárképzésben meglévő hiátust kívánja betölteni a felnőttoktató pedagógus szakirányú továbbképzés, amely megfelelő elméleti és gyakorlati alapokat nyújt a pedagógusok számára.

 

A képzés felkészítést nyújt:

  • a közoktatási intézményekben tanuló felnőttek oktatására és képzésére annak érdekében, hogy a pedagógusok a felnőttkori sajátosságoknak megfelelő didaktikai eszközökkel és tanulás-módszertani ismeretekkel, az életkori specifikumok pszichológiai tudásával valósítsák meg az ismeretek átadását és kompetenciák fejlesztését,

  • a felnőttkori tanulási motiváció hátterének felismerésére és szükség szerinti befolyásolására, az élethosszig tartó tanulás iránti attitűd kialakítására,

  • a felnőtt tanulók tanulási beállítódásának felismerésére, megfelelő alapokat nyújt annak pozitív kialakításához vagy fejlesztéséhez,

  • a felnőtt tanulóknak a tanulás világába történő bevonására, az oktatási intézménybe és a tanulói közösségekbe való integrálására,

  • felnőttoktatási (képzési) programok kidolgozásához és lebonyolításához, a szerzett ismereteket és a fejlesztett kompetenciákat alkalmazhatóvá tenni a munkavégzésben és a társadalmi szerepvállalásban.

A felvétel feltétele:

  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy

  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Márkus Zsuzsanna oktatásszervező  kereshető.


Képzési program és tantervi háló

Aktuzális órarend

Aktuális záróvizsga információk