Családi életre nevelés - szakvizsgás továbbképzés

VisszalépésA képzés várhatóan 2017-ben indul.

A képzés célja a pedagógusoknak gyakorlatorientált képzés keretében olyan elméleti és gyakorlati tudást, valamint módszertani eszköztárat nyújtani, amelynek segítségével a családi életre nevelés témaköreit hatékonyan integrálhatják a különböző tantárgyi elemekbe, illetve önálló tárgyként oktathatják. A képzés ugyanilyen segítséget kíván nyújtani a tanárképzésben oktatóknak annak érdekében, hogy a pedagógus pályára készülő hallgatókkal megismertessék  a családi életre nevelés tartalmi és módszertani lehetőségeit.

A képzés felkészítést nyújt:

  • A családi életre nevelés koncepciójának megismertetésére, valamint elméleti hátterének, alkalmazási területeinek, módszereinek elsajátítására annak érdekében, hogy a pedagógusok és szakemberek megfelelően hasznosítsák azokat nevelői és oktatói munkájukban.

  •  A családi életre nevelés mint önálló tantárgy bevezetésére, megvalósítására és működtetésére a helyi tanterv által nyújtott lehetőségek szerint.

  • A családi életre nevelés témaköreinek a különböző tantárgyakba történő hatékony integrálására, elméleti és gyakorlati tartalmának átadására a keret-tanterveben foglaltaknak megfelelően.

  • A különböző korosztályokat oktató és nevelő pedagógusok számára felkészítést nyújt a családi életre történő felkészítéshez, gyakorlatorientált módon, az életkori sajátosságok figyelembe vételével.

  • A családi életre nevelés tárgyához kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel történő kapcsolatfelvételre és együttműködésre.

  • A szerzett ismereteket és a fejlesztett kompetenciákat alkalmazhatóvá tételéhez felkészítést nyújt a munkavégzésben és a társadalmi szerepvállalásban.

A felvétel feltétele:

  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy

  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Márkus Zsuzsanna oktatásszervező  kereshető.


Képzési program és tantervi háló

Aktuzális órarend

Aktuális záróvizsga információk