Mesterképzések (MA)

Visszalépés

 


Andragógia MA

A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és képesek oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. Mindezek alapján hazai és más (elsősorban uniós) országokbeli felnőttképzési intézmények vezetésére, menedzselésére, felnőttképzési szakpolitikák irányítására, felnőttképzési projektek pályázására és menedzselésére alkalmasak.

A végzettek továbbléphetnek a Nevelés- és művelődéstudományi doktori programba.

További információ a szakról


Neveléstudományi MA

A szakon célzottan azoknak a szakembereknek a  képzése folyik, akik egyetemi tanulmányaik végére széles körű, mester szintű szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. A képzés során kialakuló kompetenciáik alapján képesek lesznek a köz- és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat végezni, valamint hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni.

A végzettek továbbléphetnek a Nevelés- és művelődéstudományi doktori programba.

További információ a szakról