Társadalompedagógiai tanszékcsoport

VisszalépésE huszonegyedik századi műhely nem előzmények nélküli. A debreceni neveléstudományi katedrát elfoglaló professzorok gondolkodásában a kezdetektől, 1917-től fogva központi szerepet töltött be a nevelés szociális dimenziója s az oktatási rendszer működési törvényszerűségei iránti érdeklődés. Ez a megközelítés a neveléstudományban ma egyre aktuálisabb, hiszen alapvető kérdés, hogy milyen összefüggést mutatnak az oktatás és a nevelés folyamata és eredményei a társadalmi környezettel és a társadalmi folyamatokkal.


A TANSZÉKCSOPORT OKTATÓI

Kozma Tamás DSc, professor emeritus

Jelenlegi érdeklődési / kutatási / oktatási területei: oktatásügyi komparatisztika (összehasonlító pedagógia), a felsőoktatás (felnőttoktatás) és a felsőoktatás-politikák vizsgálata, különös tekintettel a közép-európai kisebbségekre (határon túli magyarok és intézményeik). A neveléstudományban / oktatáskutatásban a nevelésszociológiai megközelítéseket, valamint regionális elemzési módszereket alkalmaz.


Németh Nóra Veronika Phd., egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területe a tanárképzés és az olvasáspedagógia. A Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének oktatójaként folyamatosan részt vesz a tanárképzésben, illetve a tanártovábbképzésben, ahol a gyakorlati és elméleti tárgyak oktatása mellett a pedagógusképzést érintő nevelésszociológiai kutatásokban is aktív szerepet vállal.


Polónyi István PhD. habil., egyetemi tanár


Pusztai Gabriella DSc, egyetemi tanár

Nevelés- és oktatásszociológiával foglalkozik, ezen belül: vallási és nemzeti kisebbségek (oktatás)szociológiája, regionális kutatások, oktatáspolitika, a társadalmi tőke hatása az iskolai pályafutásra. Két könyvet írt, négyet szerkesztett. Itthon és külföldön számos publikációja jelent meg.


Veressné Gönczi Ibolya PhD habil., egyetemi docens

Fő kutatási területe a hazai gyermekvédelmi ellátórendszer működése, különösen a közoktatás és az alap ellátás kapcsolata, fejlesztése, ezen túl foglalkozik szociálpedagógiával és a közoktatás drogprevenciós, egészségnevelési feladataival. Jegyzetei, szöveggyűjteményei jelentek meg.


Zolnai Erika, egyetemi tanársegéd