Elméleti és történeti tanszékcsoport

Visszalépés

 


 

A TANSZÉKCSOPORT OKTATÓI

Brezsnyánszky László PhD habil., nyugalmazott egyetemi docens

Fő kutatási területe az elméleti és történeti pedagógia. Foglalkoztatja a nevelés- és iskolaügy sorsa teoretikus és gyakorlati közelítésben. Meggyőződése, hogy a nevelés és iskolázás eszközeivel segíteni lehet egymáson, hogy ezen az úton egymást emberebbé, a világunkat emberibbé lehet tenni. A felsőoktatásnak a tudomány művelése és a diplomás szakemberek képzése révén igen jelentős a befolyása és egyben a felelőssége a köznevelés sorsát illetően.


Fenyő Imre Phd., egyetemi adjunktus

Fő kutatási területe a nevelésfilozófia, a modern és posztmodern neveléselméletek és társadalomfilozófiák. Foglalkozik még a huszadik századi nevelés történetével, különösen a Debreceni Egyetem pedagógiai iskoláinak történetével.


Rébay Magdolna Phd. habil., egyetemi docens

Fő kutatási területe a leánynevelés története Magyarországon és a német nyelvű országokban, valamint a felekezeti oktatás története Magyarországon a XIX-XX. században. Foglalkozik továbbá napjaink felsőoktatási politikájával.