Didaktika tanszékcsoport

VisszalépésA tanszékcsoport feladata az iskola és a tanítás, a tanári munka elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatása és kutatása. Az egység oktatóinak tantárgyai és kutatási tevékenységei is e témákhoz kapcsolódnak. Feladatunknak nemcsak azt tartjuk, hogy a tanárszakosokat felkészítsük iskolai munkájukra; törekszünk arra, hogy a nem tanár szakosok szemléletét is formáljuk, fejlesszük szociális intelligenciájukat, társas és önmegjelenítő képességeiket.


A TANSZÉKCSOPORT OKTATÓI

Bacskai Katinka PhD, egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területe az iskolai eredményesség-vizsgálatok, kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű diákokat tanító tanárok munkájával, valamint az oktatás különböző szektorainak összehasonlításával.


Buda Mariann PhD, habil., főiskolai docens

Fő kutatási területe a gyermekek egymás közötti agressziójának egy sajátos formája, az ún. iskolai zaklatás. Elsősorban az iskola mint szocializációs terep érdekli, az iskolai klíma, az értékek, az erkölcsi szocializáció és a normakövetés összefüggéseit kutatja.


Buda András PhD., egyetemi adjunktus

 A neveléstudományon belül szakterülete a didaktika, ezen belül kiemelt érdeklődési, kutatási területe az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő felhasználása.

Tanár és pedagógia szakos hallgatókat oktat, különböző továbbképzési programokat (pl. konfliktuskezelés, interaktív tábla alkalmazás) vezet.Oktatott tantárgyai szorosan kapcsolódnak a tanítás gyakorlatához, kiemelten a korszerű oktatási módszerekhez.


Chrappán Magdolna PhD., főiskolai docens

Fő kutatási területe a tantervelmélet, ezen belül a tantervi integráció kérdései, valamint a pedagógiai rendszerek (elsősorban közoktatás és tanárképzés) elemzése. Az elmúlt években tapasztalatot szerzett a felsőoktatási akkreditáció, szervezeti működés terén is. Több nagy volumenű EU-s pályázat szakmai vezetője.


Szabó László Tamás D.Sc., habil., professor emeritus

Az MTA doktora, oktatáskutató. 1994-óta a Debreceni Egyetem oktatója, 2002-óta egyetemi tanár, 2004-től a Pedagógia Tanszék, majd 2007-től 2010-ig a Neveléstudományok Intézetének igazgatója. Fő kutatási területei: összehasonlító tanár- és tanárképzés; iskolai életvilágok hermeneutikája; didaktika és tantervelmélet, ezen belül a tantervi integráció kérdései;  a pedagógiai rendszerek (elsősorban közoktatás és tanárképzés) elemzése. Az elmúlt években tapasztalatot szerzett a felsőoktatási akkreditáció, szervezeti működés terén is. Több nagy volumenű EU-s pályázat szakmai vezetője.


Szűcs Tímea, egyetemi tanársegéd

15 éves középiskolai tanári munka után került a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetébe, ahol tanársegédként tanári és pedagógia szakos hallgatókat oktat. A doktori disszertációján dolgozik, amelynek témája: Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete. Tagja a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (HERA), és alapítója azon belül a Zenepedagógia Kutatások Szakosztályának. Főállású munkája mellett a hajdúszoboszlói Filiae Solaris Karnagy kórusa.