Humánfejlesztő - szakirányú továbbképzés

 

A képzés várhatóan 2017-ben indul.


A képzést egyrészt azoknak ajánljuk, akik a különböző ágazatokban (piaci, állami, non-profit) működő szervezetekben a humán erőforrás fejlesztés különböző területein dolgoznak, azonban nem rendelkeznek ilyen irányú végzettséggel, másrészt pedig azoknak, akik a képzést és végzettséget valamilyen új munkakör betöltéséhez, munkahelyváltáshoz szándékoznak felhasználni.    

Képzési idő: 2 félév

Tandíj: 140.000 Ft/félév

Szakfelelős szervezet: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művwlődéstudományi és Humántanulmányok Tanszék

Szakfelelős: Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus

A képzés főbb ismeretkörei:

  • a felnőttképzés alapfogalmai, felnőttkori tanulás, tanulási módszerek és motivációk               
  • tudás és tanulás a munkahelyek világában, kapcsolódó jogszabályok
  • humán erőforrás fejlesztés területei
  • szervezet, szervezeti kultúra, külső környezet
  • szakmai gyakorlat

A megszerezhető szakképzettség neve: humánfejlesztő szakember

A felvétel feltétele: bármely főiskolai szintű, illetve alapképzési szakon vagy egyetemi szintű, illetve mesterszakon szerzett szakképzettség

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei

                A felnőttképzés alapfogalmai, felnőttkori tanulás, tanulási módszerek és motivációk   12 kredit
  Tudás és tanulás a munkahelyek világában, kapcsolódó jogszabályok    9 kredit
  A humánerőforrás-fejlesztés területei   15 kredit
  Szervezet, szervezeti kultúra, külső környeze   8 kredit
  Szakmai gyakorlat   5 kredit
  Választható ismeretek   6 kredit
  Szakdolgozat   5 kredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok