CHERD - Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ

Visszalépés

A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) 2007-ben alakult.


A Központ vezetője: prof. dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár

A Központ célja: Kutatásokat és fejlesztéseket végezni a felsőfokú képzés körében Debrecenben és a régióban.

A Központ tevékenysége:

  • Megkeresi, nyilvántartja és közvetíti azokat a K+F problémákat, amelyek a "bolognai folyamat" kapcsán egyetemünkön, illetve a régióban felmerülnek. E problémákat közvetíti a megfelelő szintű döntés-előkészítő és döntéshozó szerveknek, illetve K+F+I megoldásokat javasol.
  • Kutatásokat végez a felsőoktatás aktuális fejlesztési kérdései kapcsán Debrecenben és a régióban. E kutatások megalapozzák az intézményi, illetve regionális szintű döntéseket (pl. területi rekrutáció, együttműködés a gazdasági környezettel, hallgatói és oktatói véleményezések stb.).
  • Fejlesztési szolgáltatásokat vállal elsősorban azok számára, akik a reformfolyamatban részt vesznek (ilyen aktuális szolgáltatás lehet pl. a habilitációra készülők technikai felkészítése, kurzusok szervezése a régióban dolgozó felsőoktatási középvezetőknek stb.).
  • Tudományos kutatási és fejlesztési és innovációs pályázatokon vesz részt, hogy a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó alapkutatásokat végezhessen.

 A CHERD holnapja